Vítejte na novém webu Heleny Pellarové

MUDr. Helena Pellarová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Získala specializaci v oboru oftalmologie současně s funkční licencí pro vyšetřování binokulárního vidění. Svoje odborné zkušenosti získávala postupně v městské nemocnici SZZ Koliště a ve Vojenské nemocnici v Brně, aby nadlouho zakotvila na Dětské oční klinice Fakultní nemocnice v Brně. Zde se věnuje nejvíce problematice šilhání včetně operativy. Ve své současné praxi na poliklinice Zahradníkova vyšetřuje děti včetně novorozenců. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně přednáší oftalmologii a strabologii pro obory Všeobecné lékařství, Pediatrie a Ortoptika.