Contact

Helena Pellarová je sopranistka a oční lékařka, studovala zpěv soukromě  u A. Barové, M. Hájóssyové, B Schlik, M. van Alteny, G. Imre, provozovací praxi staré hudby na Akademii staré hudby Masarykovy univerzity v Brně. Nejčastěji ji  slýcháme v koncertních síních v kantátách a oratoriích ve spolupráci s komorními soubory Harmonia Delectabilis, Trillo, Collegium Musicum Brno, Madrigal Quintett aj. ve spolupráci s  A. Kröperem, R. Válkem, L. Vendlem. Ztvárnila i operní role, z nichž nejvíce vynikla ve Verdiho Rigolettu jako Gilda a v Mozartových singspielech  jako Zaide, Ramiro, Bastienne.

Czech soprano Helena Pellarová is an ophthalmologist by profession. She studied singing privately and in a number of master classes with renowned vocal teachers, e.g. A. Barova, M. Hajossyova, B. Schlick, G. Imre. She also took a course at the Academy of Old Music in Brno. Helena can mostly be heard in concert halls performing cantatas and oratorios  with ensembles such as Harmonia Delectabilis, Trillo, Collegium Musicum Brno,  with A. Kröper, R. Válek, L. Vendl. She has also successfully appeared as Gilda in Verdi’s Rigoletto, as Zaide, Ramiro, and Bastienne in Mozart’s singspiels.